Kojast

Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) asutati 13. mail 2011, et ühendada taastuvenergiaga seotud Eesti organisatsioonid ühe katuse alla, et üheskoos edendada ja arendada valdkonda.

Koja eesmärgid:
• Stabiilse, ettenähtava ja jätkusuutliku regulatiivse keskkonna areng;
• Taastuvenergia lahenduste tutvustamine, populariseerimine ja mõjude teadlikkuse tõstmine;
• Eesti energeetika debattides osalemine;
• Taastuvenergia arengu soodustamine läbi teadus-ja arendustegevuse;
• Täielikult taastuvatele allikatele üleminek Eestis.

Eesti Taastuvenergia Koda järgib vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.

Eesti Taastuvenergia Koja põhikiri.

Taastuvenergia Kojal on 2020. aasta seisuga 9 liiget:
3 energiatootjat: AS Fortum Eesti, OÜ Graanul Energia, OÜ Tallinna Elektrijaam
5 erialaliitu/assotsiatsiooni: MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioon, MTÜ Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, MTÜ Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, MTÜ Eesti Veskivaramu, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon.
Eraisik: Toomas Koovit

Fotod Eesti Taastuvenergia Koja asutamisest:

 

 

2018. majandusaasta aruanne

2017. majandusaasta aruanne