Taastuvenergia tasu ja võimalikud toetused

Eestil on taastuvenergia potentsiaali kasutada nii bioenergial põhinevat elektri ja soojuse koostootmist kui ka tuuleenergiat. Lisaks natuke väiksemahulisemalt ka hüdroenergiat. Selleks, et soodustada ja kaasa aidata taastuvenergia laialdasemale tootmisele ja tarbimisele, on riik reguleerinud taastuvenergia tasu ja toetuste maksmist.

Taastuvenergia tasu

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvatest allikatest või tõhusa koostootmise režiimil energiatootmist Eestis. Taastuvenergia tasu on reguleeritud elektrituruseadusega.

Vastavalt elektrituruseadusele on taastuvenergia tasu arvutajaks põhivõrguettevõtja Elering, kes avaldab igal aastal 1. detsembril järgmise kalendriaasta taastuvenergia tasu suuruse oma koduleheküljel.  Vaata taastuvenergia tasu kohta lähemalt.

Taastuvenergia toetused

Elektrituruseaduse §59 alusel jagatakse taastuvenergia toetusi:

  • taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks;
  • energiasektori efektiivsemaks muutmiseks;
  • sisemaise varustuskindluse/võimsuse piisavuse tagamiseks.

Taastuvenergia toetust maksab välja põhivõrguettevõtja Elering. Vaata lähemalt.

Vaata lähemalt ka:

Lisaks maksavad taastuvenergia investeeringute toetust  vastavalt toetuste ajakavale ja ressurssidele: