Juhtimine

Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) juhib igapäevaselt 1-liikmeline juhatus. Juhatuse liikme(d) määratakse kolmeks aastaks ETEK-i volinike koosoleku otsusega.

22.05.2014 toimunud üldkoosolekul määrati juhatajaks Rene Tammist.

Üldkogude vahelisel perioodil planeerib ETEK-i tööd 7-liikmeline volinike koosolek, kelle volitused kehtivad 5 aastat.

Eesti Taastuvenergia Koja volinikud on:

Andres Taukar, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam

Martin Kruus, AS Nelja Energia

Margo Külaots, AS Fortum Eesti

Priit Uuemaa, OÜ Graanul Energia

Jan Niilo, MTÜ Eesti Veskivaramu

Henry Uljas, MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioon

Kristjan Rahu, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam