Juhtimine

Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) juhib igapäevaselt 1-liikmeline juhatus. Juhatuse liige määratakse ametisse kolmeks aastaks ETEK-i volinike koosoleku otsusega.

16.08.2018 toimunud koosolekul määrati ETEK juhatuse liikmeks Mihkel Annus.

Üldkoosolekute vahelisel perioodil planeerib ETEK-i tööd 6-liikmeline volinike koosolek, kelle volitused kehtivad 5 aastat.

Eesti Taastuvenergia Koja volinikud on:

Andres Taukar, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam

Margo Külaots, AS Fortum Eesti

Raul Kirjanen, OÜ Graanul Energia

Jan Niilo, MTÜ Eesti Veskivaramu

Henry Uljas, MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioon

Kristjan Rahu, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam