Juhtimine

Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) juhib igapäevaselt 1-liikmeline juhatus. Juhatuse liige määratakse ametisse kolmeks aastaks ETEK-i volinike koosoleku otsusega. 16.08.2018 toimunud koosolekul määrati ETEK juhatuse liikmeks Mihkel Annus.

Kontakt:

Mihkel Annus, juhataja
E-mail: mihkel.annus@taastuvenergeetika.ee
Tel: +372 5691 3094

Üldkoosolekute vahelisel perioodil planeerib ETEK-i tööd 6-liikmeline volinike koosolek, kelle volitused kehtivad 5 aastat.

Eesti Taastuvenergia Koja volinikud on:

Andres Taukar, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam
Margo Külaots, Gren Eesti AS
Jaano Haidla, OÜ Graanul Energia
Jan Niilo, MTÜ Eesti Veskivaramu
Henry Uljas, MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioon
Rene Tammist, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam