Tulevased koolitused

Eesti Taastuvenergia Koda korraldab järjekordset koolitusüritust, sel korral on teemaks “Säästvate energialahenduste tasuvus”, mida viib läbi Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak.

Tasuvuskoolitusel uurime, mis on säästvate energialahenduste süsteemide tasuvust mõjutavad tegurid, millest sõltub investeeringu suurus ja kuidas toetab seda taastuvenergia toetus ja toodetud elektri müük võrku. Oluline on analüüsida ka rahavoogude kujunemise planeerimist, energiatoodangut ja selle võimalikult efektiivset kasutamist ja suunamist, mis eeldab ka ehk mõnevõrra senise tarbimiskäitumise muutmist.

 

Üritus Facebookis: Säästvate Energialahenduste Tasuvuskoolitus

Toimumise aeg: 20.02.2017, kell 16.00-19.00

Asukoht: Tallinna Teaduspark Tehnopol, seminariruum Merkuur

Osavõtutasu: 25€+km

Taastuvenergia Klubi liikmetele ja tudengitele: 20€+km

Lisainfo ja registreerimine: erki.ani@taastuvenergeetika.ee või telefonil 55 21229

Video: 1. koolitus, Ülevaade energiasäästlikest ja taastuvenergia lahendustest.

Video: 2. koolitus, Säästvate energialahenduste tasuvus

Video: 3. koolitus, Energiasäästumeetmed hoonetes ja nende tasuvus

Video: 4. koolitus, Lokaal- ja kohtküttelahendused ning soojussalvestid

Video: 5. koolitus, Keskkonnasoojuse rakendamine hoonetes

Video: 6. koolitus, Tuuleenergeetika, tuuleenergia kasutamine energia tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest.

Video: 7. koolitus, Taastuvenergia lahendused põllumajandustootmises

Video: 8. koolitus, Päikeseenergeetika, päikese energia kasutamine elektri ja soojuse tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest

Video: 9. koolitus, Energiaühistud, energiatootmise ja -tarbimise tulevikuvisioonid, ülevaade energiavarustussüsteemide arengutest ja uutest tehnilistest lahendustest