Tulevased koolitused

Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Korteriühistute Liidu koostöös toimub 21. mail 2019 koolitus “Päikeseenergia ABC KÜ juhtidele”. Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Miks on kasulik rajada kortermaja katusele päikeseelektrijaam?
  • Kuidas mõjutavad hoonete energiatõhususe nõuded kortermaja renoveerimist?
  • Päikeseelektrijaama optimaalne paigaldus ning selle mõju tootlusele Eestis
  • Päikeseelektrijaama dimensioneerimine vastavalt vajadusele ning jaama tasuvuse arvutamine
  • Eesti asjassepuutuv seadusandlus
  • Toetusvõimalused päikeseelektrijaama rajamiseks
  • Energiaühistu loomise tingimused ja hüved Eestis
  • Mis võib minna valesti ehk mida vältida päikeseelektrijaama rajamisel?

Lektor: Andres Meesak, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja

 

Toimumise aeg: 21.05.2019, kell 16.00-19.30

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23A, Tallinn

Kohtade arv on piiratud!

Hind: EKÜL liikmed 50 €; mitteliikmed 75 €. Koolituse hind sisaldab loengut, kohvipausi ja loengumaterjale.

Osalemiseks tuleb registreerida Eesti Korteriühistute Liidu kodulehe kaudu.

 

Ole kursis Eesti Taastuvenergia Koja koolitustega ning registreeri oma huvi!

Eesti Taastuvenergia Koda korraldab igal aastal koolitusi taastuvenergeetikaga seonduvatel päevakohastel teemadel. Näiteks on viimasel ajal inimestes muuhulgas palju huvi äratanud päikeseenergia kasutuselevõtmisega seonduv ning soovitakse lähemalt teada, kuidas ise päikeseelektri tootmisega alustada.

Et info eesootavate koolituste kohta jõuaks edukalt huvilisteni, palume Sul registreerida oma huvi ning täita lühikese küsimustiku. Nõnda saame Sind aegsasti teavitada taastuvenergiaga seonduvate koolituste toimumisest!

Küsimustiku leiad SIIT.

 

 

Video: 1. koolitus, Ülevaade energiasäästlikest ja taastuvenergia lahendustest.

Video: 2. koolitus, Säästvate energialahenduste tasuvus

Video: 3. koolitus, Energiasäästumeetmed hoonetes ja nende tasuvus

Video: 4. koolitus, Lokaal- ja kohtküttelahendused ning soojussalvestid

Video: 5. koolitus, Keskkonnasoojuse rakendamine hoonetes

Video: 6. koolitus, Tuuleenergeetika, tuuleenergia kasutamine energia tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest.

Video: 7. koolitus, Taastuvenergia lahendused põllumajandustootmises

Video: 8. koolitus, Päikeseenergeetika, päikese energia kasutamine elektri ja soojuse tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest

Video: 9. koolitus, Energiaühistud, energiatootmise ja -tarbimise tulevikuvisioonid, ülevaade energiavarustussüsteemide arengutest ja uutest tehnilistest lahendustest