Tulevased koolitused

Järgmised päikeseenergeetika koolitused toimuvad 15. mail Saaremaal ning 24. mail Tallinnas

Kõige levinum ning reeglina mugavaim mikro- ja väiketootmise viis Eestis on päikeseenergia kasutamine. Kuigi kõnealune koolitus riivab ka muid sarnaseid taastuvenergia kasutamise võimalusi (nt väiketuulikud), keskendutakse eelkõige päikeseenergeetikale. Ühepäevase koolituse jooksul pakume võimalust saada väga hea ülevaade päikeseenergia erinevatest kasutusvõimalustest ning kitsaskohtadest Eestis. Koolitajaks on Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak, kes omab aastatepikkust kogemust nii sektori käekäigust Eestis kui ka isiklikku kogemust päikeseenergia kasutamisel.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • erinevate taastuvenergiaallikate ressurss ja selle hindamine ning kasutusvõimalused Eestis
  • päikeseelektrijaama optimaalne paigaldus ning selle mõju tootlusele Eestis
  • päikeseelektrijaama dimensioneerimine vastavalt vajadusele ning jaama tasuvuse arvutamine
  • Eesti asjassepuutuv seadusandlus
  • toetusvõimalused, sh 2018. a kevadel avanenud KredExi toetusvoor
  • kas ehitada ise või tellida võtmed kätte lahendus?
  • päikeseelektrijaama hanke läbiviimine ja mis võib minna valesti?
  • päikesekollektori ning PV+kollektori lahendused, dimensioneerimine ja vajalikkus

Koolituse orienteeruv ajakava:

9:00 – koolituse algus
11:00 – virgutuspaus kohvi ja küpsistega
13:00 – lõuna
13:45 – koolitus jätkub
15:15 – virgutuspaus
17:00 – koolituse lõpp

Koolitused toimuvad vastavalt 15. mail Kuressaare spaahotellis Meri (Pargi 16), seminariruumis Abruka ning 24. mail Tallinnas Mektory majas (Raja 15) ruumis Samsung Digital Academy.

Kuidas osaleda?

Esmalt täida registreerimisvorm: kui osaled koolitusel Saaremaal, täida see vorm, kui aga Tallinnas, täida see registreerimisvorm. Koolitused on tasulised, kuid kiirematele registreerujatele kehtib soodushind. Käepärane info, kuidas koolituse eest tasuda, on leitav registreerimisvormist.

Osavõtutasu:
Saaremaal: soodushind kuni 8. maini 32 €, pärast 8. maid 37 €
Tallinnas: soodushind kuni 15. maini 32 €, pärast 15. maid 37 €

Hea teada:

Koolituse töökeel on eesti keel.

Koolitusi korraldavad Tallinnas Eesti Taastuvenergia Koda ning Saaremaal Eesti Taastuvenergia Koda koostöös SA Saare Arenduskeskusega.

Lisainfo: mihkel.annus@taastuvenergeetika.ee

Video: 1. koolitus, Ülevaade energiasäästlikest ja taastuvenergia lahendustest.

Video: 2. koolitus, Säästvate energialahenduste tasuvus

Video: 3. koolitus, Energiasäästumeetmed hoonetes ja nende tasuvus

Video: 4. koolitus, Lokaal- ja kohtküttelahendused ning soojussalvestid

Video: 5. koolitus, Keskkonnasoojuse rakendamine hoonetes

Video: 6. koolitus, Tuuleenergeetika, tuuleenergia kasutamine energia tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest.

Video: 7. koolitus, Taastuvenergia lahendused põllumajandustootmises

Video: 8. koolitus, Päikeseenergeetika, päikese energia kasutamine elektri ja soojuse tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest

Video: 9. koolitus, Energiaühistud, energiatootmise ja -tarbimise tulevikuvisioonid, ülevaade energiavarustussüsteemide arengutest ja uutest tehnilistest lahendustest