Astu liikmeks

Ettevõtte, ühenduse, organisatsioonina

Eesti Taastuvenergia Koja liikmeks on võimalik astuda ettevõtetel, mittetulundusühingutel ja organisatsioonidel, kes toodavad ise taastuvatest energiaallikatest energiat või seisavad selle eest, et Eestis taastuvenergia valdkond jõudsalt areneks. Liikmeks saamiseks palume teil täita allolev vorm, lisades sõnumisse enda organisatsiooni tegevusvaldkonna ja tutvustuse.

Ühingu liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel volinike koosoleku otsusega.

Eraisikuna

Eraisikuna on võimalik Eesti Taastuvenergia Kojaga olla seotud läbi Taastuvenergia Klubi, mis ühendab eraisikuid, kellel on huvi taastuvenergia edendamise vastu. Klubi võimaldab jagada infot ja kogemusi taastuvenergia väiketootmisseadmete soetamisel ja paigaldamisel ning aitab luua kontakte inimestega, kes tegelevad taastuvenergia edendamisega. Lisaks annab klubi võimaluse koordineeritult taastuvenergia teemadel ühiskonnas kaasa rääkida. Liikmeks saamiseks palume teil täita allolev vorm, lisades sõnumisse enda seotuse taastuvenergiaga ja lühikese tutvustuse. Seejärel võtab ETEK teiega ühendust, et liikmelisusest lähemalt rääkida.