Eesti Taastuvenergia Koja ning partneritega koostöös toimuvad üritused:

TalveAkadeemia, 7.-8. märts 2020

(tba)

Arvamusfestival, 14.-15. august 2020

(tba)

Puit energiaks, september 2020

(tba)

Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine e TEUK XXII, november 2020

(tba)