Eesti Taastuvenergia Koja ning partneritega koostöös toimuvad üritused 2021. aastal:

  1. Paide Arvamusfestival 13.-14. augustil Paides. Tutvu jooksva infoga siin.
  2. Puit energiaks? 2021 seminar septembris Tallinnas
  3. GreenEST Summit 2021 konverents oktoobris Tallinnas. Tutvu jooksva infoga siin.
  4. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine e TEUK XXIII, novembris Tartus. Tutvu jooksva infoga siin.

Hoia üritustel silma peal ka Eesti Taastuvenergia Koja Facebook-i lehel.

Seminar “Puit energiaks? 2021”

15. september 2021, Hestia Hotel Europa, Tallinn

Programm

10.00-10.10 AVASÕNAD Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
10.10-10.40 PUIDU VÄÄRINDAMINE PUIDUKEEMIA TOOTMISES JA TULEVIKU PERSPEKTIIV Jaan Kers, Tallinna Tehnikaülikool
10.40-11.10 CLIMATE CHANGE AND CLIMATE POLICY CHALLENGES FOR THE WOOD INDUSTRY IN EUROPE Wolfgang Beck, Mercer Holz GmbH
11.10-11.40 RAIERAHU MÕJUD Henrik Välja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuste Liit
11.40-12.40 LÕUNA
12.40-13.10 PELLET INDUSTRY IN CANADA John W. Arsenault, Quebec Wood Export Bureau
13.10-13.40 BIOKÜTUSTE ROLL ENERGEETIKAS TÄNA JA TULEVIKUS Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koda
13.40-14.10 METSANDUSEGA SEOTUD ARENGUKAVAD Keskkonnaministeeriumi metsaosakond
14.10-14.30 PAUS
14.30-15.30 PANEELDISKUSSIOON-METSANDUSE ROLL KOHALIKU OMAVALITSUSE ARENGUS Osalejad Eesti Linnade ja Valdade Liidust, Eesti Erametsaliidust, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonnast ja Saarde vallavolikogu ja metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud esindaja.

 

Konverents “Taastuvenergia uurimine ja kasutamine e TEUK XXIII”

11. november 2021, Eesti Maaülikool, Tartu

Programm

9.00-10.00 Tervituskohv ja registreerimine
10.00 Avasõnad.

10.05-12.30 I sessioon. Tee, mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.​ Kõrge elektrihinna maandamine taastuvenergia lahenduste abil. Modereerib Mihkel Annus
10.05-10.30 ’Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Taastuvenergia sektori 10 aastat’ Rene Tammist, Utilitas AS arendusjuht, endine Eesti Taastuvenergia Koja juhataja
10.30-10.50 ’Riskide maandamine Eesti energeetikasektoris. Kuidas tagada tarbija varustuskindlus?’ Erkki Sapp, Elering
10.50-11.00 ’Poliitikute roll elektrihinna maandamisel’ Jevgeni Ossinovski, riigikogu liige
11.00-11.10 ’Eesti energiapoliitika ja elektri hind’  Jaanus Uiga, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
11.10-11.20 ’Erasektori roll elektrihinna maandamisel’ Priit Lepasepp, Sunly
11.20-12.30 Diskussioon: Elektri hinna tõusu õppetunnid. Kuidas edasi? Osalevad: Rene Tammist, Erkki Sapp, Jevgeni Ossinovski, Jaanus Uiga ja Priit Lepasepp. Modereerib Mihkel Annus.

12.30-13.30 Lõuna

13.30-15.30 II sessioon. Saatan peitub detailides – Energiaturu tasakaalustamine praktikas. Modereerib Mihkel Annus
13.30-13.50 ’Elektriautod elektrivõrgus – võimalused ja ohud’ Rain Neemlaid, Eleport
13.50-14.10 ’Praktilised soojussalvestuse lahndused kaugküttes ja –jahutuses’ Margo Külaots, GREN
14.10-14.30 ’Targa linna teenuste osutamine munitsipaalelektrivõrkude abil’ Tarmo Korõtko, Taltech
14.30-14.50 ‘Kliima eesmärkide täitmine elusloodust ohtu seadmata’ Ivo Krustok, Keskkonnaministeerium
14.50-15.10 ‘IRENES – Taastuvenergia planeerimine minimaalse mõjuga ökosüsteemidele’ Elis Vollmer, EMÜ TEK
15.10-15.30 Päeva kokkuvõte ning ETEKi vaade tulevikku. Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koja juhataja

Päeva ja arutelud lõpetab suupistelaud ja Eesti Taastuvenergia Koja 10. juubeli tähistamine!