Eesti Taastuvenergia Koda koostöös Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Erametsakeskusega korraldab 12. septembril seminari “Puit energiaks 2018” Tallinnas, hotellis Hestia Hotel Euroopa. Üritusel osalemiseks on tarvis täita registreerimisvorm, mille leiad siit.

 

SEMINARI PÄEVAKAVA:

9:30-10:00    Registreerumine ja suupisted

10.00-10.15   Keskkonnaminister avab seminari

10.15-10.45   Metsanduse arengukava koostamise ettepanek – Kristel Järve (Metsanduse arengukava protsessi koordinaator)

10.45-11.25   LULUCF määrusest tulenevad kohustused. Metsa heitkoguse võrdlustase (FRL) – Maris Nikopensius ja Madis Raudsaar (Keskkonnaagentuur)

11.25-12.00   Ülevaade energeetikas puidu kasutamist mõjutavatest Euroopa Liidu õigusaktidest – Mart Raamat (Keskkonnaministeerium)

12.00-13.00   Lõuna

13.00-13.30   Puit energiatootmises – Siim Umbleja (Keskkonnainvesteeringute Keskus)

13.30-14.00   Energiatootjate varustamisest puiduga – Janar Eelmaa (SLG Energy OÜ)

14.30-15.00   Metsaühistute energiapuidu praktika – Kadri-Aija Viik (Metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud)

15.00-15.30   Päevajuhi arutelu Raul Kirjaneniga (AS Graanul Invest)

15.30-15.35   Päeva kokkuvõte