Eesti Taastuvenergia Koja ning partneritega koostöös toimuvad üritused:

Arvamusfestivali Energiapöördeala

9. ja 10. augustil 2019, Paides

Nõnda nagu mujal maailmas on ka Eestis toimumas energiapööre enneolematus mahus – fossiilkütuseid on asendamas puhtamad ja jätkusuutlikumad lahendused. Viimastel kuudel on realiseerunud tõsiasi, millest juba aastaid ka Arvamusfestivali Energiapöördealal räägitud: põlevkivienergeetikal pole Eestis jätkusuutlikku tulevikku. Kuidas pöördelise olukorraga energeetikas toime tulla ning millised lahendused on tulevikus reaalsuseks? Nende ja muude põnevate energiapöörde tahkude üle arutleme kuues põnevas arutelus, milles kutsume kõiki huvilisi kaasa rääkima.

ENERGIAPÖÖRDEALA PROGRAMM:

Reede, 9. august
14.00-15.30 Eesti sammud põlevkivist väljumiseni – millest alustada?
16.00-17.30 Kust tuleb elekter pärast Venemaast lahtiühendamist?
18.00-19.30 Energia salvestamine – taastuvenergia lahutamatu kaaslane

Laupäev, 10. august
12.00-13.30 Kuidas rajada kodune päikeseelektrijaam?
14.00-15.30 Miks on Eesti maailma parim koht energeetika startuppide jaoks?
16.00-17.30 MIlline on tuleviku energiavõrgustik?

Täismahus festivali programmi koos kõigi kirjelduste ja osalejatega leiab siit: https://www.arvamusfestival.ee/kava/

Samuti kutsume kõiki Tallinnast festivalile liikujaid osa võtma ka tänavu juba teist korda toimuvast rattaretkest, mis toob särasilmse seltskonna otse Energiapöördealale. Uuri lähemalt siit: https://www.facebook.com/events/307755436774839/

Tule ja räägi koos teiste osalistega põnevatel teemadel kaasa 9. ja 10. augustil Paides!

 

 

 

Puit energiaks

18. september 2019
Tallinnas, Hestia Hotel Europa konverentsikeskuses

Käesoleval aastal toimub seminar „Puit energiaks“ kaheksandat korda. Eelmisel aastal osales seminaril rekordarv kuulajaid – 158. Viimastel aastatel oli rekordiline ka puitkütuste tootmine ja tarbimine. Kui eelmisel sügisel oli põletavaks küsimuseks, mida toob kaasa LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) sektori metsanduse süsiniku arvestuskava eelkõige Eesti raiemahule, siis sel aastal panustab sektor uue metsanduse arengukava ettevalmistamisel tuvastatud probleemide lahendustesse. Uus metsanduse arengukava ning riiklik energia- ja kliimakava määravad energeetikasse jõudva puidu mahtu ja kasutust, kuid energiamajanduse tegelikku toimimist kujundavad mh puidu hind, kütusevabade energiatehnoloogiate areng, metsaomanike tegevus, ressursi paiknemine ja kättesaadavus. Nende mõjurite hetkeseisust ja suundumustest seekord ülevaate saamegi. Seminari korraldab SA Erametsakeskus koostöös Eesti Taastuvenergia Koja ja Riigimetsa Majandamise Keskusega. Seminari kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 projektist Baltic ForBio.

Moderator: Ulvar Kaubi, Riigimetsa Majandamise Keskus/State Forest Management Centre

Päevakava /Agenda:
9.30 Registreerumine ja suupisted / Registration and snacks

10.00-10.15 KESKKONNAMINISTER AVAB SEMINARI
Welcoming words of Minister of the Environment

10.15-11.00 PUIDUTURU ARENGUD LÄÄNEMERE REGIOONIS (ettekanne inglise keeles)
Wood market developments in the Baltic Sea Region (presentation in English)
Per-Ove Nordström (Pöyry Management Consulting)

11.00-11.45 ARENGUD BALTI RIIKIDE PUIDUTURUL (ettekanne inglise keeles)
Developments in the Baltic States wood market (presentation in English)
Igors Krasavcevs (Forest and Wood Products Research and Development Institute, MeKA)

11.45-12.15 EESMÄRGID JA SUUNDUMUSED PUIDUENERGEETIKAS
Goals and perspectives in the wood energetics (presentation in Estonian)
Mart Raamat (Keskkonnaministeerium / Ministry of the Environment)

12.15-13.15 LÕUNA KORRALDAJATE KULUL
Lunch at the expense of the organizers

13.15-13.45 KAASAEGSETE ENERGIALAHENDUSTE MÕJU PUITKÜTUSTE KASUTUSELE HOONETE ENERGIAVAJADUSE KATMISEL
Impact of modern energy solutions on the usage of wood fuel meeting energy demand of the buildings (presentation in Estonian)
Eduard Latõsev (Talllinna Tehnikaülikool / TalTech)

13.45-14.00 KESKMISE METSAOMANIKU 10 AASTA PLAAN
10 years plan of the average forest owner (presentation in Estonian)
Mihkel Kangur (Tallinna Ülikool / Tallinn University)

14.00-14.30 ENERGIAPUIDU RESSURSI PAIKNEMINE LÄÄNEMERE REGIOONIS
Location of wood energy resources in the Baltic Sea Region (presentation in Estonian)
Ahto Kangur (Eesti Maaülikool / Estonian University of Life Sciences)

14.30-15.15 PÄEVAJUHI ARUTELU PÕLETAVAL TEEMAL
Panel discussion on hot issues (in Estonian)

15.15 KOKKUVÕTE – Päevajuht
Moderator’s summary

 

 

TEUK XXI

November 2019
Tartus, Eesti maaülikooli aulas

Ürituse info on täienemisel