Eesti Taastuvenergia Koda

Kui toetad üleminekut taastuvatele energiaallikatele, siis liitu meiega!

Taastuvenergia on puhas energia

Viimased uudised

Taastuvenergia tootjad kaebasid Äripäeva Pressinõukokku: taastuvenergia toetused pole keelatud riigiabi

Pressiteade

08.12.2015

Eesti Taastuvenergia Koda

Taastuvenergia tootjad kaebasid Äripäeva Pressinõukokku: taastuvenergia
toetused pole keelatud riigiabi

Eesti Taastuvenergia Koda esitas kaebuse Pressinõukogule, milles leitakse,
et 27. novembri Äripäevas avaldatud artikkel „Eesti peab keelatud skeemi
muutma“ eksitab avalikkust. Taastuvenergia toetused pole keelatud riigiabi.

Taastuvenergia Koda esindab vaidluses vandeadvokaat Allar Jõks. Jõksi sõnul
olukorras, kus Euroopa Komisjon on kinnitanud nii kehtiva toetusskeemi kui
ka planeeritavate muudatuste lubatavust ning puuduvad igasugused andmed
selle kohta, et Euroopa Komisjon oleks Eesti osas rikkumismenetlust
alustanud või plaaniks seda teha, ei ole vaidlusaluse loo pealkirja sõnastus
põhjendatud. Pealkiri esitab tõendamata ja ühepoolse versiooni asjaoludest.
Pealkiri jätab lugejale eksliku mulje, nagu oleks oht ebaseadusliku riigiabi
eest trahvi saada.

Allar Jõks toob täiendavate rikkumistena välja selle, et Äripäev ei ole
piisavalt kontrollinud informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust.
Mitte ükski tõend ei kinnita ebaseadusliku riigiabi kahtlust.

Jõks toonitas, et Euroopa Komisjon on tunnistanud oma 28.10.2014 a. otsusega
nii kehtiva kui ka kõik varasemad taastuvenergia toetusskeemid, mis Eesti on
kehtestanud alates EL-ga liitumisest, siseturuga kokku sobivaks.

Rohkem informatsiooni:

Rene Tammist

Eesti Taastuvenergia Koda, juhataja

E-mail: Rene.Tammist@taastuvenergeetika.ee

tel: 56490670

 

Tartus algab kümneosaline Säästva energia koolitusprogramm

MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda alustab Tartu Teaduspargis kuni kevadeni kestvat koolitussarja, kus tutvustatakse taastuvenergia ja säästva energia lahendusi ning jagatakse infot nende lahenduste rakendamise kohta. Koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuri, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooliga antakse koolitustel olulisi teadmisi nii mikrotootmisega alustamiseks, säästvate energialahenduste integreerimiseks kui ka taastuvenergia sektori kohta laiemalt.

Eesti Taastuvenergia Koja projektijuhi Raul Potisepa sõnul on Tartus koolitussarja käivitamisel mitmeid põhjuseid. „Üheltpoolt on kasvanud inimeste üldine huvi kiirelt areneva taastuvenergia sektori vastu. Paljud inimesed tahavad ka saada väga praktilist informatsiooni mikrotootmise kohta,“ rääkis Potisepp. „Eestis on juba üle 400 majapidamise, kes toodavad päikesest ise elektrit ning võivad muretumalt tulevikku vaadata, sest nende elektrihind on fikseeritud järgmiseks 30 aastaks.”

Samas on Tallinnas ja Saaremaal korraldatud koolitussarja korraldamise kogemus ka näidanud, et koolitustelt saavad kasulikku teavet nii kohalike omavalitsuste töötajad, ettevõtjad ning eraisikud. „Kindlasti on kõigi taastuvenergia tootjate ja tarbijate ühiseks huviks energiale tehtavate kulutuste vähendamine,“ kommenteeris Taastuvenergia Koja projektijuht Raul Potisepp. „Näiteks päikesepaneelide toodetud elektrienergia on juba Eestis saavutanud niinimetatud võrgu pariteedi, ehk päikesepaneelide toodetud elektrienergia on odavam kui Eesti Energialt ostetud elekter koos võrgutasude ja riigimaksudega.“

Lisaks suunavad Potisepa sõnul taastuvenergia ja säästva energia lahenduste kasutamisele Eesti ja Euroopa Liidu regulatsioonid ning ühistelt seatud eesmärgid – 2019. aastast rakendub kõikidele avalikele hoonetele ja 2021. aastal kõikidele hoonetele liginullenergia kohustus, mis tähendab, et ehituses tuleb selle nõude täitmiseks hakata kasutama lokaalseid taastuvenergia ja säästva energia lahendusi.

Koolitusprogrammi eesmärk on anda osalejatele võimalikult praktilist informatsiooni – ülikooli õppejõudude kõrval jagavad kogemusi kogenud mikrotootjad või taastuvenergia lahendustega igapäevaselt töötavad praktikud.

Koolitusprogrammi laialdase teemavaliku ja maksumuse kohta leiab lisainfot siit: www.taastuvenergeetika.ee/koolitused.

Taastuvenergia toetuste eelnõu on vajalik, kuid mitmed probleemid on siiski lahenduseta

Eesti Taastuvenergia Koda peab Elektrituruseaduse menetlemisega taasalustamist õiguskeskkonna selginemise seisukohalt oluliseks, ent riik peab vältima ühepoolseid muudatusi olemasolevatele taastuvenergia tootjatele ja keskenduma sektori jätkusuutlikule arengule.

Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammisti sõnul ootab taastuvenergia sektor seaduseelnõult stabiilse ning ettenähtava seadusandliku keskkonna pakkumist.

Õiguskeskkonna selginemine võimaldaks lõpuni viia mitmed hetkel pooleliolevad olulised projektid ja alustada saaks ka uutega. “Riik peab vältima ühepoolseid muudatusi olemasolevatele taastuvenergia tootjatele.  Sõltumatud erainvestoritest energiatootjad on valmis valdkonna arengusse jätkuvalt panustama – seda näitavad senised investeeritud enam kui 600 miljonit eurot, 3100 loodud töökohta, 21 miljonit eurot riigile tasutavaid iga-aastaseid palgamakse, ” lausus Taastuvenergia Koja juht Tammist.

Koja hinnangul on oluline tagada taastuvenergia sektori jätkusuutlik areng. „Kindlasti ei taga jätkusuutlikkust eelnõus loodud võimalused põlevkivijaamades puidu masspõletamise toetamiseks. Masspõletamine tähendaks puidu ebaefektiivset kasutamist, mis koormaks tarbijaid, ettevõtlust ja keskkonda,“ tõdes Tammist. „Puidu hinna tõstmine läbi masspõletamise toetuste tabab kõige valusamalt kodumajapidamisi, seda kas siis keskküttekulude või küttepuude hinna tõusu näol,“ leidis Tammist.

Koja hinnangul peaks riik puidu masspõletamise asemel panustama uutele koostootmisvõimsustele, mis lisavad regionaalset elektrienergia varustuskindlust. Seeläbi saaks kasutusele võtta kohalikku hakkepuitu ja luua uusi töökohti.

Eelnõu menetlemise käigus loodab Koda leida lahenduse tuulenergia tootjate osas, sest eelnõu ei ole  käesoleval hetkel kooskõlas memorandumiga, mille sõlmis 19.07.2012. a Koda Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, muutmaks taastuvenergia toetusskeemi Elektrituruseaduses. Koda loodab leida riigiga ühiselt lahendusvariandi, mis olemasolevad tuuleenergia tootjaid ei kahjustaks ning kus riik täidab omalt poolt lubaduse kaotada tuulenergiale seatud aastase 600 GWh mahupiirangu.

Koda loodab, et algavasse Elektrituruseaduse muutmise protsessi kaasatakse erinevaid osapooli, arvestatakse sõlmitud memorandumiga ning tagatakse investoritele õiguskindlus.

Vanemad uudised

2011 Eesti Taastuvenergia Koda | Regati pst 1 Tallinn Estonia | +372 56 490 670 | koda@taastuvenergeetika.ee