Eesti Taastuvenergia Koda

Kui toetad üleminekut taastuvatele energiaallikatele, siis liitu meiega!

Taastuvenergia on puhas energia

Viimased uudised

Taastuvenergia arengut turgutasid väiketootjad

 

Äsja valminud taastuvenergia aastaraamatust selgus, et kuigi taastuvenergiasektor Eestis on suures plaanis seisakus, siis on kasvanud huvi elektrienergia mikro- ja pisitootmise vastu.

Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammisti sõnul lisandus 2015. aastal enam kui 220 väikest elektritootjat, kelle koguvõimsus on 3,6 megavatti. “Seda on sama palju kui varasematel aastatel installeeritud väiketuulikute ja päikesepaneelide võimsus kokku. Teadlikkuse tõus ning päikesepaneelide hinnalangus on selle peamiseks põhjuseks. Kahjuks ei muuda see aga suurt pilti, sest rohkem kui 80% sisemaisest elektrienergiast toodetaksejätkuvalt põlevkivist,“ lisas Tammist.

Eestis on kõige suurem taastuvenergia osakaal soojussektoris (52,6%), kus on viimastel aastatel toimunud pidev üleminek taastuvatele allikatele. “Kindlasti on seda üleminekut soodustanud hakkepuit, mis on teiste kütteallikatega võrreldes hinna poolest konkurentsivõimelisem. Samas on Eestis veel palju ära teha elektri- ning transpordisektoris, sest meie riigi autopark on üks saastavamaid Euroopa Liidus.Elektritootmine on Eestis energiamahukas ja väga suure keskkonnamõjuga. Taastuvenergiaosakaal 2015. aastal oli elektri tootmises 16,7 % ning transpordis vaid 0,2%,” nentis Tammist.

Taastuvenergia aastaraamatust selgus, et eelmisel aastal ei valminud Eestis ühtegi suuremat elektrijaama, mis on üle kümne aasta esmakordne. “Eesti taastuvenergia sektor ootab endiselt stabiilset seadusandlikku keskkonda, mille keskmes on elektrituruseadusemuudatused,” selgitas Tammist. “Aastaid ootavad vastuvõtmist Euroopa taastuvenergiakoostöömehhanismide rakendamist võimaldavad seadusepügalad ning kaugkütteseadus. Ootame ka energiaühistute loomist ja taastuvenergia väiketootmist hõlbustavaid nõudeid ningvõrgueeskirjaga seotud muudatusi,” võttis Tammist kokku.

Eesti Taastuvenergia Koda avaldas 16. juunil kolmandat aastat järjest Eesti taastuvenergia sektori aastaraamatu, mis annab kompaktse ülevaate sektori arengutest ja tulemustest 2015. aastal ja enne seda.

Eesti Taastuvenergia Koda on asutatud 13. mail 2011. aastal taastuvenergia tootjate ja mittetulundusühingute poolt, et aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutuselevõtmisele Eestis. Koja pikaajaliseks sihiks on täielik üleminek taastuvate allikate kasutamisele

Aastaraamatut on võimalik täies pikkuses lugeda SIIT

Taastuvenergia tootjad kaebasid Äripäeva Pressinõukokku: taastuvenergia toetused pole keelatud riigiabi

Pressiteade

08.12.2015

Eesti Taastuvenergia Koda

Taastuvenergia tootjad kaebasid Äripäeva Pressinõukokku: taastuvenergia
toetused pole keelatud riigiabi

Eesti Taastuvenergia Koda esitas kaebuse Pressinõukogule, milles leitakse,
et 27. novembri Äripäevas avaldatud artikkel „Eesti peab keelatud skeemi
muutma“ eksitab avalikkust. Taastuvenergia toetused pole keelatud riigiabi.

Taastuvenergia Koda esindab vaidluses vandeadvokaat Allar Jõks. Jõksi sõnul
olukorras, kus Euroopa Komisjon on kinnitanud nii kehtiva toetusskeemi kui
ka planeeritavate muudatuste lubatavust ning puuduvad igasugused andmed
selle kohta, et Euroopa Komisjon oleks Eesti osas rikkumismenetlust
alustanud või plaaniks seda teha, ei ole vaidlusaluse loo pealkirja sõnastus
põhjendatud. Pealkiri esitab tõendamata ja ühepoolse versiooni asjaoludest.
Pealkiri jätab lugejale eksliku mulje, nagu oleks oht ebaseadusliku riigiabi
eest trahvi saada.

Allar Jõks toob täiendavate rikkumistena välja selle, et Äripäev ei ole
piisavalt kontrollinud informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust.
Mitte ükski tõend ei kinnita ebaseadusliku riigiabi kahtlust.

Jõks toonitas, et Euroopa Komisjon on tunnistanud oma 28.10.2014 a. otsusega
nii kehtiva kui ka kõik varasemad taastuvenergia toetusskeemid, mis Eesti on
kehtestanud alates EL-ga liitumisest, siseturuga kokku sobivaks.

Rohkem informatsiooni:

Rene Tammist

Eesti Taastuvenergia Koda, juhataja

E-mail: Rene.Tammist@taastuvenergeetika.ee

tel: 56490670

 

Tartus algab kümneosaline Säästva energia koolitusprogramm

MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda alustab Tartu Teaduspargis kuni kevadeni kestvat koolitussarja, kus tutvustatakse taastuvenergia ja säästva energia lahendusi ning jagatakse infot nende lahenduste rakendamise kohta. Koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuri, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooliga antakse koolitustel olulisi teadmisi nii mikrotootmisega alustamiseks, säästvate energialahenduste integreerimiseks kui ka taastuvenergia sektori kohta laiemalt.

Eesti Taastuvenergia Koja projektijuhi Raul Potisepa sõnul on Tartus koolitussarja käivitamisel mitmeid põhjuseid. „Üheltpoolt on kasvanud inimeste üldine huvi kiirelt areneva taastuvenergia sektori vastu. Paljud inimesed tahavad ka saada väga praktilist informatsiooni mikrotootmise kohta,“ rääkis Potisepp. „Eestis on juba üle 400 majapidamise, kes toodavad päikesest ise elektrit ning võivad muretumalt tulevikku vaadata, sest nende elektrihind on fikseeritud järgmiseks 30 aastaks.”

Samas on Tallinnas ja Saaremaal korraldatud koolitussarja korraldamise kogemus ka näidanud, et koolitustelt saavad kasulikku teavet nii kohalike omavalitsuste töötajad, ettevõtjad ning eraisikud. „Kindlasti on kõigi taastuvenergia tootjate ja tarbijate ühiseks huviks energiale tehtavate kulutuste vähendamine,“ kommenteeris Taastuvenergia Koja projektijuht Raul Potisepp. „Näiteks päikesepaneelide toodetud elektrienergia on juba Eestis saavutanud niinimetatud võrgu pariteedi, ehk päikesepaneelide toodetud elektrienergia on odavam kui Eesti Energialt ostetud elekter koos võrgutasude ja riigimaksudega.“

Lisaks suunavad Potisepa sõnul taastuvenergia ja säästva energia lahenduste kasutamisele Eesti ja Euroopa Liidu regulatsioonid ning ühistelt seatud eesmärgid – 2019. aastast rakendub kõikidele avalikele hoonetele ja 2021. aastal kõikidele hoonetele liginullenergia kohustus, mis tähendab, et ehituses tuleb selle nõude täitmiseks hakata kasutama lokaalseid taastuvenergia ja säästva energia lahendusi.

Koolitusprogrammi eesmärk on anda osalejatele võimalikult praktilist informatsiooni – ülikooli õppejõudude kõrval jagavad kogemusi kogenud mikrotootjad või taastuvenergia lahendustega igapäevaselt töötavad praktikud.

Koolitusprogrammi laialdase teemavaliku ja maksumuse kohta leiab lisainfot siit: www.taastuvenergeetika.ee/koolitused.

Vanemad uudised

2011 Eesti Taastuvenergia Koda | Regati pst 1 Tallinn Estonia | +372 56 490 670 | koda@taastuvenergeetika.ee