Koolitused

Taastuvenergia Koda on välja töötanud Säästva energia koolitusprogrammi, et tutvustada taastuvenergia ja säästva energia lahendusi ning vastata nende kasutuselevõtmisega seotud küsimustele. Koolitusel osalejad saavad teoreetilised teadmised ning praktilise väljundi, mis võimaldavad teha kaalutletud otsuseid säästvate energialahenduste kasutamiseks

Koolitusprogrammi koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Programm vastab Eesti ja Euroopa Liidu regulatsioonidele, Eesti kõrgkoolide õppekavadele ning teoreetikute ja praktikute tähelepanekutele, mis aitavad kaasa säästva energia sektori arendamisele.

Koolitusprogramm koosneb 10-st teemast ning lisaks viiakse koolitusi läbi ka ükshaaval. Kõige ajakohasema info toimuvatest koolitustest leiad meie Facebooki lehel.

Koolituse teemad:

  1. Ülevaade energiasäästlikest ja taastuvenergia lahendustest.
  2. Säästvate energialahenduste tasuvus.
  3. Energiasäästumeetmed hoonetes ja nende tasuvus.
  4. Lokaal- ja kohtküttelahendused ning soojussalvestid.
  5. Keskkonnasoojuse rakendamine hoonetes.
  6. Tuuleenergeetika, tuuleenergia kasutamine energia tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest.
  7. Taastuvenergia lahendused põllumajandustootmises.
  8. Päikeseenergeetika, päikese energia kasutamine elektri ja soojuse tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest.
  9. Energiaühistud, energiatootmise ja –tarbimise tulevikuvisioonid, ülevaade energiavarustussüsteemide arengutest ja uutest tehnilistest lahendustest.
  10. Targa kodu lahendused – ülevaade tarkadest IKT lahendustest, mis aitavad energiat kokku hoida ja seda tõhusamalt kasutada.

 

Täiendava informatsiooni saamiseks või soovil koolitusi tellida, palume teil kirjutada aadressil koda@taastuvenergeetika.ee

Video: 1. koolitus, Ülevaade energiasäästlikest ja taastuvenergia lahendustest.

Video: 2. koolitus, Säästvate energialahenduste tasuvus

Video: 3. koolitus, Energiasäästumeetmed hoonetes ja nende tasuvus

Video: 4. koolitus, Lokaal- ja kohtküttelahendused ning soojussalvestid

Video: 5. koolitus, Keskkonnasoojuse rakendamine hoonetes

Video: 6. koolitus, Tuuleenergeetika, tuuleenergia kasutamine energia tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest.

Video: 7. koolitus, Taastuvenergia lahendused põllumajandustootmises

Video: 8. koolitus, Päikeseenergeetika, päikese energia kasutamine elektri ja soojuse tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest

Video: 9. koolitus, Energiaühistud, energiatootmise ja -tarbimise tulevikuvisioonid, ülevaade energiavarustussüsteemide arengutest ja uutest tehnilistest lahendustest