Eesti Taastuvenergia Koja ning partneritega koostöös toimuvad üritused 2023. aastal:

 
Konverents “Puit energiaks? 2023”

20. september 2023, Eesti Maaülikool, Tartu

Programm

Päeva juhib Reigo Ahven

10.00 – 10.05 Avasõnad
10.05 – 10.30 Puidubilanss – kui palju ja milleks puitu kasutame. Feliks Sirkas, Keskkonnaagentuur
10.30 – 11.00 Metsapoliitika hetkeseis ja tulevik. Tarmo Tamm, Riigikogu
11.00 – 11.30 Puit energiamajanduse arengudokumentides. Irje Möldre, Kliimaministeerium
11.30 – 11.55 Rohepööre riigimetsas – RMK võimalused. Jaarek Konsa, RMK arendus- ja kliimaosakonna juhataja
11.55 – 12.00 Päeva küsimus

12.00 – 13.00 Lõuna

13.00 – 13.30 Moodne kaugküte – trendid ja lahendused. Janek Trumsi, Utilitas
13.30 – 14.00 Puidukeemia võimalused – ligniin. Siim Salmar, Tartu Ülikooli puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor
14.00 – 14.30 Efektiivsema ja puhtama ahjukütte uurimine. Mati Malm ja Mart Hovi, Maaülikool
14.30 – 15.00 Paneeldiskussioon: Tarmo Tamm (Riigikogu), Siim Salmar (Tartu Ülikool), Janek Trumsi (Utilitas)

Registreeri osalejaks siin: REGISTREERI

 
Konverents “Taastuvenergia uurimine ja kasutamine e TEUK XXIV”

9. november 2023, Eesti Maaülikool, Tartu

Programm

Päeva juhib Mirko Ojakivi

I sessioon. Tööstuse strateegiline areng kui taastuvenergia sektori arengu võti
10:00 – 10:15 Avasõnad – Eesti maaülikooli rektor Ülle Jaakma
10:15 – 10:45 Kuidas saavutab riik 100% taastuvelektri osakaalu aastaks 2030? – Timo Tatar, Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler
10:45 – 11:15 Tuuleenergia väärtuspakkumine – Terje Talv, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juht
11:15 – 11:45 Taastuvenergia suurprojektide finantseerimine läbi SEB Panga silmade – Peep Jalakas, SEB juhatuse liige
11:45 – 12:15 Eesti tööstuspoliitika aastani 2035 – Andri Haran, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstuspoliitika nõunik
12:15 – 13:00 Paneeldiskussioon – Timo Tatar, Terje Talv, Peep Jalakas, Andri Haran

13:00 – 14:00 Lõuna

II sessioon. Taastuvenergia lühi- ja pikaajaline salvestamine – aregud ja võimalused
14:00 – 14:25 Akutehnoloogiad aitamas tootjaid ja süsteemi – Martin Sillasoo, OÜ Utilitas
14:25 – 14:50 Soojussalvestus Tartu näitel – Margo Külaots, Gren Tartu AS
14:50 – 15:15 Kuidas energiasalvestus majanduslikult tasuvaks teha? – Peep Siitam, Energiasalv
15:15 – 15:40 Sunly esimene hübriid päikesepark koos salvestusega – Siim Paist ja Adam Erki Enok, Sunly
15:40 – 16:05 Arengud maailma efektiivseima vesinikutehnoloogia kommertsialiseerimisel globaalsetel turgudel – Marek Roostar, Elcogen
16:05 – 16:30 Biometaani tähelend – Karl Koort, Bioforce
16:30    Päevajuhi kokkuvõte

Konverents lõpeb Eesti Maaülikooli rektori piduliku vastuvõtu ning TEUK konverentsi 25. juubeli tähistamisega.

Registreeri osalejaks siin: REGISTREERI