Eesti Taastuvenergia Koja ning partneritega koostöös toimuvad üritused 2023. aastal:

 
Konverents “Puit energiaks? 2023”

20. september 2023, Eesti Maaülikool, Tartu

Programm

Päeva juhib Reigo Ahven

10.00 – 10.05 Avasõnad
10.05 – 10.30 Puidubilanss – kui palju ja milleks puitu kasutame. Feliks Sirkas, Keskkonnaagentuur
10.30 – 11.00 Metsapoliitika hetkeseis ja tulevik. Tarmo Tamm, Riigikogu
11.00 – 11.30 Puit energiamajanduse arengudokumentides. Irje Möldre, Kliimaministeerium
11.30 – 11.55 Rohepööre riigimetsas – RMK võimalused. Jaarek Konsa, RMK arendus- ja kliimaosakonna juhataja
11.55 – 12.00 Päeva küsimus

12.00 – 13.00 Lõuna

13.00 – 13.30 Moodne kaugküte – trendid ja lahendused. Janek Trumsi, Utilitas
13.30 – 14.00 Puidukeemia võimalused – ligniin. Siim Salmar, Tartu Ülikooli puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor
14.00 – 14.30 Efektiivsema ja puhtama ahjukütte uurimine. Mati Malm ja Mart Hovi, Maaülikool
14.30 – 15.00 Paneeldiskussioon: Tarmo Tamm (Riigikogu), Siim Salmar (Tartu Ülikool), Janek Trumsi (Utilitas)

Registreeri osalejaks siin: REGISTREERI

 
Konverents “Taastuvenergia uurimine ja kasutamine e TEUK XXIV”

9. november 2023, Eesti Maaülikool, Tartu

Programm

Täiendamisel