Tulevased koolitused:

Hetkel ühtegi koolitust plaanis ei ole, kuid registreeri kindlasti oma huvi alloleva veebilingi kaudu.

 

Ole kursis Eesti Taastuvenergia Koja koolitustega ning registreeri oma huvi!

Eesti Taastuvenergia Koda korraldab igal aastal koolitusi taastuvenergeetikaga seonduvatel päevakohastel teemadel. Näiteks on viimasel ajal inimestes muuhulgas palju huvi äratanud päikeseenergia kasutuselevõtmisega seonduv ning soovitakse lähemalt teada, kuidas ise päikeseelektri tootmisega alustada.

Et info eesootavate koolituste kohta jõuaks edukalt huvilisteni, palume Sul registreerida oma huvi ning täita lühikese küsimustiku. Nõnda saame Sind aegsasti teavitada taastuvenergiaga seonduvate koolituste toimumisest!

Küsimustiku leiad SIIT.

 

 

Video: 1. koolitus, Ülevaade energiasäästlikest ja taastuvenergia lahendustest.

Video: 2. koolitus, Säästvate energialahenduste tasuvus

Video: 3. koolitus, Energiasäästumeetmed hoonetes ja nende tasuvus

Video: 4. koolitus, Lokaal- ja kohtküttelahendused ning soojussalvestid

Video: 5. koolitus, Keskkonnasoojuse rakendamine hoonetes

Video: 6. koolitus, Tuuleenergeetika, tuuleenergia kasutamine energia tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest.

Video: 7. koolitus, Taastuvenergia lahendused põllumajandustootmises

Video: 8. koolitus, Päikeseenergeetika, päikese energia kasutamine elektri ja soojuse tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest

Video: 9. koolitus, Energiaühistud, energiatootmise ja -tarbimise tulevikuvisioonid, ülevaade energiavarustussüsteemide arengutest ja uutest tehnilistest lahendustest