Taastuvenergia Klubi

17. aprillil 2013 asutati Tallinnas Taastuvenergia klubi (TE Klubi).

TE Klubi eesmärk on ühendadaeraisikuid, kellel on huvi taastuvenergia lahenduste ja valdkonna edendamise vastu.

Klubi võimaldab jagada infot ja kogemusi taastuvenergia väiketootmisseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks ning aitab luua kontakte inimestega, kes tegelevad taastuvenergia edendamisega.
Lisaks annab klubi võimaluse koordineeritult taastuvenergia teemadel ühiskonnas kaasa rääkida.

Taastuvenergia klubi eestseisusesse kuuluvad Jaan Urb, Mati Sarevet ning Urmas Urva.

Lisainfo:

Erki Ani, projektijuht
Erki.Ani@taastuvenergeetika.ee
+372 552 1229

Taastuvenergia Klubi Facebookis.

Taastuvenergia Klubi Kodukord.